Adekwatność kapitałowa

Adekwatność kapitałowa

Polityka informacyjna dotycząca adekwatności kapitałowej określa częstotliwość, zasady zatwierdzania i weryfikacji oraz formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej, a także zakres informacji podlegających ogłaszaniu.