RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony danych - Marta Magdalena Kubiak, z którym można się kontaktować:

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczoną tutaj