Zarząd i RN

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego "Wspólna Praca" w Kutnie

Tomasz Starbała - Przewodniczący

Grzegorz Guz - Zastępca Przewodniczącego

Remigiusz Stępień - Sekretarz

Krzysztof Kardynalski - Członek

Anna Słowińska - Członek

 

Zarząd Banku Spółdzielczego "Wspólna Praca" w Kutnie

Halina Kubica - Prezes Zarządu

Jolanta Koza - Członek Zarządu Główny Księgowy

Krystyna Strzałkowska - Członek Zarządu

 

Skład Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego "Wspólna Praca" w Kutnie

Krzysztof Kardynalski - Przewodniczący

Remigiusz Stępień - Członek

Anna Słowińska - Członek