Euro Fatca (CRS)

W związku z wypełnianiem przez Bank obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, Bank zgodnie z przyjętą „Procedurą identyfikacji klientów dla celów CRS w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie” dokonuje identyfikacji rachunków, weryfikacji danych o Klientach, zasad rejestrowania czynności, gromadzenia dokumentacji oraz zasad przekazywania informacji o rachunkach raportowanych zgodnie z zapisami w/w ustawy w oparciu o zamieszczone poniżej Oświadczenia o statusie CRS.

Oświadczenie CRS dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i rolnika 

Oświadczenie CRS klient instytucjonalny

Oświadczenie CRS dla klienta indywidualnego.