300+/800+

  • -

Świadczenie 500 plus i Dobry Start

Nasz bank umożliwia złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 300/500+ online w bankowości internetowej. 

Zasady składania wniosków podane są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/

  • -

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko to kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. zł na dziecko.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w kwocie 500 zł  lub 1000 zł  miesięcznie. Rodzice  samodzielnie mogą wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Szczegółowe informacje o swiadczeniu na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy należy złożyć wyłącznie  w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie dobry start i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To: