Bankowość internetowa

Bankowość internetowa

Strona logowania do bankowości internetowej - https://bskutno.ebp.cui.pl/

Instrukcja obsługi bankowości internetowej ogólna - pobierz

Instrukcja obsługi bankowości internetowej dla klientów z autoryzacją SMS - pobierz

Instrukcja obsługi bankowości internetowej dla klientów z autoryzacją kartą chipową - pobierz

Instrukcja odblokowania PINu do karty chipowej - pobierz

Pliki instalacyjne do czytnika kart - pobierz

Przed zalogowaniem się do bankowości elektronicznej należy zweryfikować, czy certyfikat strony wystawiony jest dla Banku Spółdzielczego Wspólna Praca w Kutnie przez Certum,

Informacja

INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH

 

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie, działając na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe, informuje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową

 

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘBORCY

ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY

DANE IDENTYFIKACYJNE

REGON

NIP

KRS

1

Asseco Poland S.A.

Rzeszów, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów

 REGON 010334578, NIP 522-000-37-82, KRS 0000033391

Instrukcja instalacji aplikacji BSGo