Historia

Historia

Powołanie Banku Spółdzielczego "Wspólna Praca" w Kutnie

Z propozycją powołania pierwszego samodzielnego Banku w Kutnie wystąpili członkowie miejscowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Wspólna Praca”. Oni też stanowili większość z 36 uczestników Zgromadzenia Założycielskiego Banku Spółdzielczego w Kutnie, które odbyło się 4 kwietnia 1925 r. Na zgromadzeniu przyjęto statut banku oraz wybrano dziewięcioosobową Radę Nadzorczą. Sąd Okręgowy we Włocławku 16 lipca 1925 r. pod  nr 88 dokonał wpisu do rejestru spółdzielni firmy pod nazwą „Bank Spółdzielczy Wspólna Praca w Kutnie z odpowiedzialnością nieograniczoną”. O trudnościach organizacyjnych banku świadczy dobitnie fakt, iż działalność gospodarczą podjęto dopiero we wrześniu 1926r.