Zastrzeganie dokumentów

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

W naszym Banku możesz zastrzec zgubiony lub skradziony dokument tożsamości 

Aby zastrzec dokument należy zgłosić się do Banku podając rodzaj i numer seryjny utraconego dokumentu.

Dokumenty podlegające zastrzeganiu to:

 • dowód osobisty,
 • dowód tymczasowy,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • książeczka marynarska,
 • książeczka wojskowa,
 • czek,
 • książeczka oszczędnościowa do rachunku z wkładami płatnymi na każde żądanie (książeczka obiegowa),
 • rachunek bankowy,
 • dokument zagraniczny,
 • dowód rejestracyjny,
 • czek podróżny,
 • karta stałego pobytu,

Bank dokonuje zastrzeżeń we własnym imieniu lub na wniosek ( zlecenie) innych osób będących klientami Banku lub na wniosek osób nie będących klientami Banku, chroniąc w ten sposób osobę, która utraciła dokument w wyniku kradzieży lub zgubienia.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych. 

Szczegółowe informacje  na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl