Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego

Polityka ładu korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających rekacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.