BFG

Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym "Wspólna Praca" w Kutnie, podlegają obowiązkowemu systemowi gwarantowania depoztów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), działający na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.