Polityka oceny odpowiedniości

Procedura oceny kwalifikacji Członków Zarządu oraz Zarządu Banku

Procedura oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej