Statut

Statut Banku Spółdzielczego "Wspólna Praca" w Kutnie uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli