Statut

Statut Banku Spółdzielczego "Wspólna Praca" w Kutnie uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 29 czerwca 2022r.