Bankowość elektroniczna

Bankowość internetowa EBP - logowanie

Przed zalogowaniem się do bankowości elektronicznej należy zweryfikować, czy certyfikat strony wystawiony jest dla Banku Spółdzielczego "Wspólna Praca" w Kutnie przez firmę Certum, (kliknięcie na "zatrzaśniętą kłódkę" w pasku przeglądarki). Brak "zatrzaśniętej kłódki" oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane. Zaleca się używać firewalla i oprogramowania antywirusowego, a także regularnie dokonywać aktualizacji oprogramowania na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej. Nie należy dokonywać płatności i logować się do serwisów bankowości elektronicznej z podaniem swojego hasła w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w tzw. hot-spotach.Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej należy wylogować się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika.Bank nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie e-mail o podanie haseł lub potwierdzanie danych umożliwiających autoryzację operacji (np. login i klucz autoryzacji). W przypadku otrzymania takiej wiadomości dotyczącej bankowości internetowej najprawdopodobniej mamy do czynienia z atakiem phishingowym. W treści wiadomości zazwyczaj podany jest link do podmienionej strony internetowej kanałów elektronicznych z informacją, że jest to wiadomość od Banku. Link wskazuje na podmienioną stronę, mogącą przypominać stronę autentyczną banku, którajest wykorzystywana do kradzieży loginów i haseł a następnie numerów kart kredytowych, danych kont bankowych oraz innych poufnych informacji.Pozyskane w ten sposób dane zostaną najprawdopodobniej wykorzystane do kradzieży środków z kont klientów. Najczęściej tego typu maile otrzymują osoby, których komputery są zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. W związku z powyższym przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i zgłaszania takich zdarzeń do banku wraz kopią otrzymanej wiadomości. W takich przypadkach należy niezwłocznie zmienić hasło do usług bankowości elektronicznej - koniecznie z innego komputera, oraz zgłosić się do profesjonalnego serwisu komputerowego w celu usunięcia złośliwego oprogramowania z komputera. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem.

Przypominamy o stosowaniu zasad, które pomogą w bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej:

  • aktualizuj wersję przeglądarki,
  • zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym,
  • regularnie aktualizuj system operacyjny,
  • chroń telefon i tablet logując się do bankowości elektronicznej,
  • kopiując do schowka systemu operacyjnego numer NRB, po wklejeniu sprawdź jego poprawność. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB,
  • przed podpisem przelewu, sprawdź poprawność numeru NRB.

Aktualne informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci