Zastrzeganie kart

  • -

Zastrzeganie kart płatniczych

W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty, lub nieuprawnionego dostępu do karty, posiadacz karty powinien niezwłocznie zastrzec kartę:

1. u agenta rozliczeniowego banku, przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów (rozmowy są nagrywane):

- z  kraju - tel. 800 888 888           lub   (22) 515-31-50

- z  zagranicy - tel. 61 647 28 46    lub   00 48 22 515-31-50

2. w godzinach pracy banku zastrzeżenia karty można dokonać bezpośrednio w placówce banku.

 

Więcej informacji o Systemie Zastrzegania Kart znajduje się na stronie www.zastrzegam.pl