O Banku

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie jest uniwersalnym bankiem, wyłącznie z polskim kapitałem, bankiem o cechach lokalnego banku samorządowego, działającym jako spółdzielnia na terenie województwa łódzkiego. Bank działa w pełni samodzielnie i jednocześnie jest zrzeszony z grupą banków spółdzielczych w ramach grupy SGB - Bank S.A.