Bankowość internetowa

Logowanie

Kalendarz

Wtorek 29 Listopada 2022
Błażeja, Fryderyka, Saturnina

Menu

Treść strony

Dyrektywa PSD2 w bankowości internetowej
Dyrektywa PSD2 w bankowości internetowej

W związku z wejściem w życie zapisów Dyrektywy PSD2 uchwalonej przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 25 listopada 2015 r. nasz Bank jest zobowiązany do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu bankowości internetowej.

Dyrektywa PSD2 szczegółowo określa, w jaki sposób powinna zostać zweryfikowana tożsamość użytkownika usług płatniczych przez dostawcę usług płatniczych. Procedura silnego uwierzytelnienia powinna zostać przeprowadzona, gdy:

  • płatnik uzyskuje dostęp do swojego rachunku płatniczego w trybie online,

  • gdy płatnik inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą,

  • gdy płatnik przeprowadza czynność za pomocą kanału zdalnego, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa płatniczego lub innych nadużyć.

W takich przypadkach dostawca usług płatniczych przy weryfikacji tożsamości powinien wykorzystać co najmmniej dwa elementy spośród następujących:

  • wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik),

  • posiadanie (coś, co posiada wyłącznie użytkownik),

  • cecha klienta (coś, czym tylko użytkownik jest).

Bank dostosował swój system bankowości internetowej do wyżej opisanych zasad tzw. silnego uwierzytelnienia (SCA). Dostosowanie do wymogów dyrektywy dotyczy zarówno procesu logowania do bankowości internetowej jak i autoryzacji (zatwierdzania) przelewów.

- Dla klientów posługujących się w chwili obecnej autoryzacją SMS realizacja wymogów dyrektywy PSD2 będzie wiązała się z wykorzystaniem kodu SMS w trakcie logowania oraz autoryzacji za pośrednictwem kodu SMS i w kolejnym kroku kodem PIN. Kod PIN zostanie jednorazowo wygenerowany przez system bankowości internetowej w trakcie autoryzacji pierwszego przelewu po wejściu w życie nowych zasad autoryzacji. Po przesłaniu kodu PIN klient zostanie poproszony o jego zmianę na kod PIN osobisty, i ten kod będzie wymagany oprócz kodu SMS przy autoryzacji wszystkich przelewów. Jednocześnie informujemy o możliwości wykorzystania do logowania i autoryzacji aplikacji mobilnej na smartfony Asseco MAA. Więcej informacji na stronie: https://tokenmobilny.pl

- Dla klientów posiadających tokeny RSA realizacja wymogów dyrektywy PSD2 będzie wiązała się z wycofaniem tokena RSA jako niezgodnego z wymaganiami dyrektywy PSD2. Wobec tego prosimy wszystkich klientów posiadających tokeny RSA o zgłoszenie się do Banku celem zmiany środka autoryzacji na autoryzację za pośrednictwem kodu SMS przesyłanego na telefon komórkowy i kodu PIN lub na token mobilny MAA (więcej informacji na stronie: https://tokenmobilny.pl).

24

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie ul. Barlickiego 33, 99-300 Kutno
tel. 24 254 25 21 fax 24 254 06 51
Kod SWIFT: GBWCPLPP

Copyright

Copyright © Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
powered by netster 2.5