Kredyty i pożyczki

Kredyt inwestycyjny EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO

Przeznaczony na:

1) Zakup i instalację przydomowych oczyszczalni
2) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej;
3) Zakup i montaż materiałów do termomodernizacji budynków mieszkalnych i gospodarskich;
4) Zakup: węzła cieplnego, pompy ciepła, kotła gazowego, kotła olejowego, kotła na paliwo stałe;
5) Budowa biogazowni rolniczych;
6) Zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
7) Refundację poniesionych nakładów

Wymagania:

1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku)
2) biznesplan, w przypadku kwoty kredytu powyżej 250.000,00 zł.
3) posiadanie zdolności kredytowej
4) zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
5) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota maksymalna wyznaczana jest w oparciu o aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, ocenę zdolności kredytowej, proponowane zabezpieczenie, celowość/efektywność przedsięwzięcia, poziom ryzyka kredytowego

 

Wstecz