Oszczędności

 • młodzi ludzie patrzący w tablet

Rachunki oszczędnościowe (a'vista)

 • Brak konieczności regularnego zasilania rachunku;
 • Minimalna kwota wkładu 100,00 zł;
 • Możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym czasie;
 • Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym;
 • Brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku;
 • Depozyty osób fizycznych  zgromadzone w naszym banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • mężczyzna pokazujący wykresy na tablicy

Lokaty

 • Atrakcyjne oprocentowanie,
 • Lokaty ze stałym oprocentowaniem;
 • Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem;
 • Minimalna kwota wkładu  300,00 zł;
 • Lokaty terminowe: 1, 3, 6, 12, 24, 36-miesięczne;
 • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres

Szczegółowe informacje w placówkach Banku