Bankowość internetowa

Logowanie

Kalendarz

Wtorek 29 Listopada 2022
Błażeja, Fryderyka, Saturnina

Menu

Pasek nawigacji

Treść strony

Kredyty inwestycyjne dla młodego rolnika

Kredyty Inwestycyjne dla młodego rolnika (dla osób które nie ukończyły 40 roku życia)

Kredytem inwestycyjnym może być finansowany:

  • zakup gruntów rolnych 

  • zakup siedliska

Okres spłaty kredytu 15 lat, maksymalny okres karencji wynosi 2 lata.

Udział środków własnych kredytobiorcy w finansowaniu zadania inwestycyjnego stanowi co najmniej 10%. Środki własne kredytobiorcy muszą być zaangażowane na etapie rozpoczęcia realizacji inwestycji, a powyższy fakt udokumentowany. Kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować Bankowi celowość wykorzystania kredytu.

 Oprocentowanie kredytu zależne jest od wysokości środków własnych i wynosi:

  • środki własne od 10% do 20% kosztów inwestycji  - Wibor 3M+ marża banku 3,00pp.
  • środki własne powyżej 20% kosztów inwestycji - Wibor 3M+ marża banku 2,80pp

Prowizja Banku wynosi 2% od kwoty udzielonego kredytu.

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie ul. Barlickiego 33, 99-300 Kutno
tel. 24 254 25 21 fax 24 254 06 51
Kod SWIFT: GBWCPLPP

Copyright

Copyright © Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
powered by netster 2.5