Bankowość internetowa

Logowanie

Kalendarz

Wtorek 29 Listopada 2022
Błażeja, Fryderyka, Saturnina

Menu

Treść strony

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony danych - Marta Magdalena Kubiak, z którym można się kontaktować:

  • poprzez adres poczty elektronicznej marta.kubiak@bskutno.pl
  • pisemnie na adres siedziby Banku.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczoną tutaj

21

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie ul. Barlickiego 33, 99-300 Kutno
tel. 24 254 25 21 fax 24 254 06 51
Kod SWIFT: GBWCPLPP

Copyright

Copyright © Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
powered by netster 2.5